Programmēšanas pamati

Kursa sākums: 2022. gada 1. jūnijs, 00:00


1. diena


Programmēšana un programmētāji

Video ir ievads kursā, kurā iepazīstamies ar to, kas ir programmēšana, kāda veida programmēšanas valodas pastāv un kā tās atšķirt no citiem konceptiem. Iepazīstamies arī ar programmēšanas profesiju un to, kā savas iegūstamās prasmes varēsi pielietot arī ikdienas uzdevumu risināšanai!


Pirmā programma

Programmēšanas vide, kompilators, datu ievade un izvade, mainīgie, datu tipi, aritmētiskas operācijas.

Obligātie uzdevumi

Papildu uzdevumi


Uzdevumu iesniegšana

Kā iesniegt savus risinājumus CleverCode un Codeforces? Uzzini to šai video!